Kısa sinema bölüme fayda

Sinema yapmak isteyen gençlerin geçiş basamağı olarak kullandığı kısa sinemalar, dünyada başlı başına kıymet gören bir dal. Ülkemizde şimdi o düzeyde olmasa da, kısa sinema yarışları gün geçtikçe artıyor. Birçok kurum gerek pr emelli gerekse de diğer sebeplerle bir tema belirleyip kısa sinema müsabakası düzenliyor. Uzun metrajlı sinema çekmenin yolu da artık kısa sinemalardan geçiyor. Bu sinemalar ne oluyor, kimlere gösteriliyor, dayanaklar gerçek bireylere veriliyor mu soruları daima muallak. Kısa sinema müsabakalarının günümüzdeki uygulamalarını müsabakayı düzenleyen, müsabakalara katılan direktörler ve yarış heyetinde bulunan isimlerle konuştuk. Sayıları arttıkça kalitenin düştüğü konusunda hem fikir olsalar da, bu artışın uzun vadede belirli bir kalitenin de habercisi olduğunu söylediler.

Şükrü Sim

FESTİVALLER POLİTİZE OLMAMALI

Nicelik bakımından biraz artmış olsa da kısa sinemacıların hak ettiği kıymeti şimdi bulamadığını söyleyen Prof. Dr. Şükrü Sim, uzun vadede daha faydalı sonuçlar doğuracağını düşünenlerden. Sim, “Bu niceliğin sonunda gelen kalitesizlik sebebiyle Kültür Bakanlığının takviyelerinin de kimi kriterlere bağlanacağını düşünüyorum. Öte yandan bu yarışların dalla ilgili bireyler tarafından yapılması, yarışlarda adaletli olunması, politize olmaması kıymetli. Bu hususta biraz problemler yaşanıyor. Ülkü olan daha az lakin daha nitelikli kısa sinema yarışlarının düzenlenmesidir. O ülkü için de şartlar yavaş yavaş oluşacak diye düşünüyorum” tabirlerini kullanıyor.

Koray Sevindi

MADDİ TAKVİYELER ARTMALI

Sektör profesyonelleriyle bir ortaya gelmelerini sağlamak açısından yarışları kıymetli bulduğunu söyleyen Direktör Koray Sevindi, “Sonuçta sinemayı besleyen bir şey bu. Kalite azalma probleminin sayısının artmasından çok biraz zihniyetle alakası var. En büyük eksiklik bu sinemaların yalnızca yarıştırılması ve gösterilmemesi. Bir sinema yapıyorsanız bunu insanlara ulaştırmak değerlidir. Bu stil bir müsabaka düzenlediğinizde finalde seçilen sinemaların insanlara gösterilmesi gerekir. Maddi dayanaklar de arttırılmalı. Bir müsabakanın en kıymetli mükafatı, alan kişinin bir sonraki sinemasını rahatlıkla yapabiliyor olması lazım. Şu anki verilen paralarla bunlar yapılamaz” diyerek meselelerden bahsediyor.

Baran Mayda

SAYI ARTTIKÇA KALİTE DÜŞER

Sayı arttığı sürece ortalama kalitenin düşeceğinin aşikâr olduğunu söyleyen Üretimci Baran Mayda, insanların sinemaya gitme, kısa sinemaları görme sayısı da artacağı için olumlu bir durum olduğunu belirterek ekliyor; “Öte yandan dezavantajlı bölgelerde yapılan kısa sinema şenliklerinin temel gayesi kısa sinema şenliği olmamalıdır. Bunun içerisine bütün ilçelerin katıldığı, müziğin, tiyatronun, sanatın başka kısımlarının harmanlandığı kümülatif bir yapıyla adeta bir şenliği andırması gerekiyor. O vakit biz orada kısa sinemacılar ismine, kısa sinema izleyen seyirciler ismine yahut oluşturmak istediğimiz o kültür ismine kıymetli bir geri dönüş alabiliriz.”

Rabia Özmen

KURUM MİSYONU YERİNE NİTELİK

Kendisi de bir Kısa Sinema Direktörü olan Rabia Özmen, yarışların son beş yılda artışa geçmesinin kaliteyle hakikat orantılı olmadığını belirtiyor. Özmen, “Çeşitli kurum ve kuruluşların kendi misyon öncelikleri ile yaptığı yarışlar, niteliklere ziyan verebiliyor. Kısa sinemacı direktörlerin yalnızca öğrenci oldukları yahut fon bulamadıkları için kısa sinema üretmediklerini bilmeli buna uygun bir ortam oluşturulmalı. Müsabakalar, verilen takviyeler yalnızca ödül bazlı değil, ülkemizde daha çok kısa sinema üretmek isteyenlere takviye olmalı” diyor.

Yeşim Tonbaz Güler

Etkinlik olarak kalmasın

Kısa sinemanın öncelikli kederi var olabilmek ve varlık gösterebilmek olduğunu söyleyen Direktör Yeşim Tonbaz, “Sanat eserlerinin bir derecelendirmeye tabi tutulması sıkıntısı en hafif tabiriyle can sıkıcı. Bir kısa sinema müsabakasında yer alan sinemaların içerik ve sinema-tografik özellikleri ile öne çıkması, rekabetçi anlayış yerine seyircisine ulaştırmayı gözetmesi öncelenmeli. Bugünden bakınca kısa sinema müsabakalarının sayısındaki artış, kısa sinemacının kendisine alan bulabilmesi açısından son derece değerli, ama bu niteliksel olarak sağlanamadığında, seyircisiyle ve öteki kısa sinemacılarla buluşabilmesi kısıtlandığında sadece bir aktiflik olarak kalıveriyor” diyerek yapılması gerekenlere işaret ediyor.