Pandemi değişimi hızlı getirdi

 

DUYGU ERDOĞAN – Alanında uzman isimler, pazarlama ve araştırma sektörüne hizmet sunmak amacıyla 13 yıldır gerçekleştirilen konferansta fikir alışverişinde bulundu. Ipsos’un Türkiye CEO’su ve Konferans Başkanı Sidar Gedik, pandeminin dünyada ekonomiden siyasete, eğitimden tüketime kadar birçok şeyi değiştirdiğini anlatırken, bu yeni normalin tüketici davranışlarında da önemli değişikliklere neden olduğunu ifade etti. 

Gedik, “Bu türbülanslı dönemlerde her alanda hayatta kalma, varlık-yokluk mücadelesi modundaydık. Pandeminin hafiflemesi sonrası yaşanılan ekonomik dalgalanmalar ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaş tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ve bu hayatta kalma mücadelesi hem bireyler hem işletmeler için halen devam ediyor. İşte tüm bunlardan yola çıkarak, Araştırmada Yenilikler Konferansı’nın bu yılki teması ‘Olmak ya da Olmamak’ olarak belirlendi” dedi. 

‘Tüketiciyi anlayalım’

Konferansta, sürdürülebilirlik, inovasyon, tüketim davranışları, markaların strateji eğilimleri gibi çeşitli başlıklar, uzmanyar eşliğinde yapılan oturumlarda tartışıldı. Yaptığı açılış konuşmasında pandemi örneğinden hareketle insanoğlunun bugüne kadar yaşadığı tüm zorlukların üstesinden geldiğini ve geleceğine vurgu yapan Gedik, insanların ‘olmak’ üzerine odaklanan mücadeleci yapısına dikkat çekti.

Sidar Gedik, “Pandemi sürecinin ekonomiler üzerinde özellikle tedarik zincirindeki kopukluk, üretim zincirindeki sıkıntılar; gelişmiş ülkelerde dahi yaşanan önemli bir enflasyon problemi oluşturuyor. Bir de savaş ile karşı karşıyayız… İnsanoğlu tüm karanlık dönemlerden geçip çıkmayı başarıyor. İnsan öyle bir varlık ki, özellikle bu dönemlerden kendine yeni donanımlar elde ederek çıkıyor. Hastalıklar, savaşlar; insanlar büyük kayıplar verdi ama hepsini alt etmeyi başardı. Bu sayede biz ‘olmamak’ üzerinden değil, ‘olmak’ üzerinden odaklanıyoruz” diye konuştu. 

Ipsos Global CEO’su Ben Page ve Ipsos Avrupa CEO’su Shane Farrell da etkinlikte birer açılış konuşması yaptı. Ben Page, insanlar ve ekonomiler üzerinde pandeminin oluşturduğu değişimleri, pandeminin oluşturduğu yeni normal ortamın kabulüne ilişkin görüşlerini paylaştı.

Üç adımda değişimin insanlar tarafından algısını anlatan Page, “Birincisi; değişime odaklanmak büyük resmi kaçırmamız riskini taşır. İnsanlar değişimi sevmezler ve genellikle değerler, alışkanlıklar ve içerik tercihlerinde nostaljiktir. İkincisi; değerler yavaş değişir. Pandemi ve enflasyonist baskılar altında bile devrim değil evrim beklemeliyiz. Üçüncüsü; tüm araçlara sahibiz. Gerçekten neyin hızla değiştiğini anlamamız, ona göre hareket etmemiz gerekiyor” dedi.